Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Τροπολογία για τη λειτουργία του παρκινγκ Ροδόπη

Θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπολίτες μου ότι με τροπολογία που θα κατατεθεί εντός λίγων ωρών δίνεται λύση στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Καβάλας, καθώς θα επιτραπεί η λειτουργία των υπαίθριων χώρων στάθμευσης εντός του αστικού ιστού μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος.

Πιο συγκεκριμένα, με τη τροπολογία θα προστεθεί στο άρθρο 19 ν.4313/2014 ότι οι υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη για το χρονικό διάστημα των ετών 2000 έως 2020, στο κέντρο πόλης του Δήμου Καβάλας της ομώνυμης Δημοτικής Ενότητας, περιβαλλόμενοι από χρήσεις γης που χαρακτηρίζονται ως  “Κέντρο Πόλης" (άρθρο 4, ΠΔ 23.2.1987, ΦΕΚ Δ΄ 166/1987) και απεικονίζονται στο σχετικό χάρτη Π.3.1α του δημοσιευμένου Παραρτήματος του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Καβάλας (69 Α.Α.Π./11.03.2013) μπορεί να τύχουν της προβλεπόμενης άδειας λειτουργίας, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης της περιοχής, εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 28 του π.δ. 455/1976, και οι εκμεταλλευτές τους υποβάλουν στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών και επικοινωνιών τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1, πλην της περίπτωσης γ`, και 2 του άρθρου 29 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, καθώς και της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000 (Α` 46), με χρονική ισχύ τριών (3) ετών. Εάν εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος έχει ξεκινήσει διαδικασία τροποποίησης του ισχύοντος πολεοδομικού σχεδιασμού δύναται να παραταθεί για τρία (3) επιπλέον έτη, με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους που έχει χορηγηθεί . Η τουλάχιστον πενταετής λειτουργία των σταθμών αυτοκινήτων αποδεικνύεται, είτε με την υποβολή σχετικής βεβαίωσης του οικείου βιοτεχνικού επιμελητηρίου, είτε της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ότι οι εκμεταλλευτές αυτών έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για εισόδημα από τη στάθμευση αυτοκινήτων οχημάτων.

Η τροπολογία αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των συνεχών επαφών και συναντήσεών μου με τον Υφυπουργό Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Νίκο Ταγαρά, όπως ξεκίνησαν ήδη από τον Γενάρη και συνεχίστηκαν αμείωτες με τη συμμετοχή και του Δημάρχου Καβάλας και του επιτελείου του.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία δίνεται λύση στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο κέντρο της πόλης και ουσιαστικά επιτρέπεται η επαναλειτουργία του πάρκινγκ Ρόδοπη. Με τον Υφυπουργό είχαμε διαρκή επικοινωνία για το συγκεκριμένο θέμα, και μου είχε ανακοινωθεί τις προηγούμενες ημέρες ότι η λύση είναι πολύ κοντά. Ευχαριστώ τον Υφυπουργό για τη συνεργασία. Και για όσους αμφέβαλαν αρχικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας είναι το αρμόδιο για το συγκεκριμένο θέμα. Οι προσπάθειες μου θα συνεχιστούν μέχρι την οριστική λύση του ζητήματος…