Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Νέα δέσμη μέτρων μέσω του ΓΕΦΥΡΑ 2 για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στα πλαίσια της διαρκούς στήριξης που παρέχει η Κυβέρνηση μας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή νέα δέσμη μέτρων του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2», βάσει των οποίων, οι πιστωτές πρέπει να προβούν υποχρεωτικά στις ακόλουθες ενέργειες:

    Στην περίπτωση ρύθμισης μη εξυπηρετούμενου δανείου:

  1. Να παρέχουν μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, κατά τουλάχιστον 10%, συγκριτικά με το επιτόκιο που ίσχυε πριν την αναδιάρθρωση του δανείου, με διάρκεια 8 μηνών (δηλ. όσο διαρκεί η επιδότηση),
  2. Να παρέχουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
  • μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης αποπληρωμής, ή/και
  • διαγραφή ποσοστού τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων, ή/και
  • διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου (εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ότι το χρέος είναι μεγαλύτερο της εμπορικής άξιας της περιουσίας του οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών, δεν προκύπτει περίσσευμα εσόδων από τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία κλπ), ή/και
  • επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής, και
  1. Να μην αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δανείου.
  • Στην περίπτωση εξυπηρετούμενων δανείων:
  1. Να μην τροποποιήσουν τους όρους του δανείου (π.χ. κεφάλαιο, επιτόκιο, διάρκεια αποπληρωμής) σε σχέση με τους όρους που υπήρχαν πριν τη χορήγηση της Κρατικής επιδότησης,
  2. Να μην αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δανείου.

Tα νέα μέτρα θα ισχύσουν και για τις 33.792 επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα "ΓΕΦΥΡΑ 2",  σημειώνεται δε ότι μέχρι τις 31 Μαΐου οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα και να επωφεληθούν της επιδότησης του επιχειρηματικού τους δανείου για 8 μήνες καθώς και των ανωτέρω νέων διευκολύνσεων. Δεδομένου αυτών των εξελίξεων, η πληρωμή της 1ης δόσης θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου και θα αφορά αναδρομικά και τον μήνα Μάιο. Έτσι, οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν συνδυαστικά και το πρόγραμμα επιδότησης τόκων επιχειρηματικών δανείων.

Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και το επιτελείο δίνουν καθημερινά αγώνα για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας!