Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Ομιλία στη Βουλή (τηλεδιάσκεψη) υπέρ νομοσχεδίου για την Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο: «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής ανέφερα ότι το εν λόγω νομοσχέδιο εντάσσεται στα πλαίσια της τεράστιας προσπάθειας που καταβάλει η κυβέρνηση να εξομαλύνει τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης που έχει πλήξει σχεδόν όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Αναλύοντας τα επιμέρους άρθρα, ανέφερα ότι το πρώτο μέρος του νομοσχέδιου αφορά τη διενέργεια των γενικών απογραφών του έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, καθώς η φετινή χρονιά είναι έτος απογραφής του
πληθυσμού, η οποία αν και είχε σχεδιασθεί να πραγματοποιηθεί με την παραδοσιακή μέθοδο, δηλαδή με συλλογή των στοιχείων με έντυπα ερωτηματολόγια, οι έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας, επέβαλαν την αναπροσαρμογή του αρχικού σχεδιασμού, και πλέον θεσμοθετείται η ηλεκτρονική αυτοαπογραφή των νοικοκυριών και, όπου αυτή δεν είναι δυνατή, η συλλογή των στοιχείων θα πραγματοποιείται με συνέντευξη τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία, τηρώντας τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Εν συνεχεία, αναφέρθηκα στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις που σκοπό έχουν την εξομάλυνση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης, επισημαίνοντας τη μεγάλη σπουδαιότητα της σχετικής διάταξης περί πλήρους απαλλαγής του μισθώματος επαγγελματικής μίσθωσης , με τον εκμισθωτή να εισπράττει από τον κρατικό προϋπολογισμό ως αφορολόγητη αποζημίωση το 80% του μισθώματος, εάν είναι φυσικό πρόσωπο και το 60% αν είναι νομικό πρόσωπο, καθώς και της χορήγησης διευκολύνσεων όσον αφορά την πληρωμή διαφόρων αξιογράφων, δηλαδή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή. Άξιο αναφοράς και το 29ο άρθρο του παρόντος , δοθέντος ότι για πρώτη φορά το δημόσιο θα καλύψει πάγιες δαπάνες των πληττόμενων επιχειρήσεων, δηλαδή, τα πάγια τρέχοντα έξοδα, όπως αυτά θα καθοριστούν αναλυτικά με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 

Καινοτόμες χαρακτήρισα και τις διατάξεις του τρίτου μέρους του νομοσχεδίου και ειδικά το άρθρο 33, βάσει του οποίου τα ποσά που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, θα μπορούν να δηλώνονται πλέον κατά το έτος της είσπραξής τους, προς αποφυγή υποβολής μεγάλου όγκου τροποποιητικών δηλώσεων και διευκόλυνσης των αγροτών, ενώ υπάρχει και σχετική πρόβλεψη τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις για το φορολογικό έτος 2021 , τα οποία όμως ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020, να απαλλάσσονται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Έκανα μνεία και στη σχετική διάταξη σύμφωνα με την οποία αντιμετωπίζονται προβλήματα που ανέκυψαν με την αναδρομική υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020, λόγω είσπραξης επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ.

Κλείνοντας την ομιλία μου, τόνισα ότι το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, οι οποίοι, κατά βάση, έχουν πληγεί από
την πανδημία, δηλώνοντας συγχρόνως ότι: «Ευελπιστούμε ότι με τέτοια νομοσχέδια που περιλαμβάνουν πλήθος ανακουφιστικών μέτρων , θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία με όσο το δυνατόν λιγότερες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.»