Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών για ενίσχυση των εμπόρων λαϊκών αγορών

Προχώρησα στη κατάθεση ερώτησης από κοινού με τον Βουλευτή Β’ Θεσσαλονίκης Δημήτριο Βαρτζόπουλο στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα με θέμα: «Ένταξη των επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών στο Πρόγραμμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5 και χορήγηση επιδόματος ειδικού σκοπού».


Στην ερώτηση μας αναφέραμε πως ο κλάδος των επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών έχει πληγεί σφόδρα από την πανδημία του κορωνοϊού και τις οικονομικές της επιπτώσεις. Ειδικότερα, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του συγκεκριμένου επαγγελματικού κλάδου βρίσκεται εκτός εργασίας, δεδομένης της πλήρους απαγόρευσης δραστηριοποίησης. 

Μάλιστα, τονίσαμε ότι  οι συνθήκες εργασίας του εν λόγω κλάδου και λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών γενικότερα είναι παντελώς διαφορετικές από αυτές της υπόλοιπης αγοράς, δοθέντος ότι οι εν λόγω επαγγελματίες εργάζονται κάτω από ιδιαιτέρως αντίξοες συνθήκες (βροχές, χιόνια, καύσωνες, ανέμους κλπ.). Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στις περισσότερες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος για παράλληλες αγορές με συνέπεια από το μήνα Μάρτιο 2020 να λειτουργούν οι λαϊκές αγορές σε ποσοστό μόλις 50%.

Βρισκόμενοι και οι δύο σε διαρκή επαφή με τους επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών τους μεταφέρθηκε ότι περί το 70% του κλάδου τους αδυνατεί να εισπράξει την οικονομική ενίσχυση των προγραμμάτων της επιστρεπτέας προκαταβολής, καθώς τοις πράγμασι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να καλύψουν προαπαιτούμενα που έχουν τεθεί. Το ζήτημα, όμως, είναι ότι οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες υφίστανται τις ίδιες οικονομικές επιπτώσεις, ή και βαρύτερες, με τους υπόλοιπους επαγγελματίες, πολλές φορές λειτουργώντας υπό αντίξοοες συνθήκες, χωρίς όμως να καλύπτονται από τη κρατική μέριμνα για τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Με βάση τα ανωτέρω, ρωτήσαμε τον Υπουργό:

1.Προτίθεται η κυβέρνηση να συμπεριλάβει τους επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών στους δικαιούχους επιδόματος ειδικού σκοπού, δοθέντος ότι ουσιαστικά δεν ανήκουν στις απλώς πληττόμενες επιχειρήσεις αλλά πρόκειται για επιχειρήσεις που κλείνουν με εντολή δημόσιας αρχής;

2. Δεδομένων των ιδιαίτερων εργασιακών συνθηκών υπό τις οποίες λειτουργεί ο συγκεκριμένος επαγγελματικός κλάδος, προτίθεται η κυβέρνηση να εντάξει τους επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών στο Πρόγραμμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 5,  χωρίς πλήρωση των συγκεκριμένων κριτηρίων που οδηγούν επί της ουσίας στον πλήρη αποκλεισμό τους από την κρατική ενίσχυση;

 

Σημειώνω ότι σαν κυβέρνηση προσπαθούμε να στεκόμαστε δίπλα στους μικρομεσαίους επαγγελματίες, κάτι που αποδεικνύουμε εμπράκτως. Όσον αφορά τους παραγωγούς λαϊκών αγορών, πετύχαμε σε συνεργασία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να τους ενισχύσουμε. Η κατάθεση ερώτησης με τον κ. Βαρτζόπουλο είναι στοχευμένη κίνηση στη προσπάθειά μας να ενισχύσουμε τους εμπόρους λαϊκών αγορών. Είμαι σίγουρος πως ο Υπουργός κ. Σταϊκούρας θα ενσκύψει με κατανόηση στο πρόβλημα.