Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Ενίσχυση Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας με 8 οργανικές θέσεις

Κατόπιν ενημέρωσης που είχα από ιθύνοντες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπολίτες μου πως η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας ενισχύεται με 8 οργανικές θέσεις αστυνομικών υπαλλήλων.

Πιο συγκεκριμένα, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος μου στις επιμέρους συναντήσεις και συζητήσεις με τους ιθύνοντες του Υπουργείου. Αποτέλεσμα αυτών είναι η ενίσχυση των αστυνομικών υπαλλήλων, με 4 θέσεις ανωτέρων και 4 θέσεις κατώτερων τη τάξει οργανικών θέσεων.

Ευχαριστώ τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και το επιτελείο του για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας, όπως μου είχε εκφραστεί και το είχα θέσει στην ατζέντα των επισκέψεών μου στο Υπουργείο.

Συνεχίζουμε…