Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Έγκριση εγγειοβελτιωτικών έργων στον ΤΟΕΒ Πιερίας Κοιλάδας συνολικού ύψους 4,4 εκ ευρώ

Ο Βουλευτής Π.Ε Καβάλας και Θάσου Γιάννης Πασχαλίδης θα ήθελε να ενημερώσει τους συμπολίτες του, και δη τους επαγγελματίες αγρότες στον ΤΟΕΒ Πιερίας Κοιλάδας, σχετικά με την έγκριση των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2022.

Όπως είχε ενημέρωσει με το από 23 Νοεμβρίου 2022 δελτίο τύπου του, ο Βουλευτής συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ Γεώργιο Στύλιο, από κοινού με τον Πρόεδρο του ΤΟΕΒ Πιερίας-Κοιλάδας, κ Γεώργιο Μίχογλου και τον Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών, κ Γεώργιο Κασιάρα, ενώ στην συνέχεια συναντήθηκαν και με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Δημήτριο Παπαγιαννίδη.

Σκοπός των συναντήσεων ήταν η έγκριση 2 εγγειοβελτιωτικών έργων, που αφορούν την Ανατολική και Δυτική περιοχή της Πιερία-Κοιλάδας, δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ Πιερίας-Κοιλάδας του Δήμου Παγγαίου και σχετίζονται με αγωγούς μεταφοράς, την αντικατάσταση υφιστάμενων επιφανειακών αρδευτικών δικτύων σε υπόγεια και τον εκσυγχρονισμό αντλητικών μηχανημάτων και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Τα έργα αυτά, των οποίων το κόστος ανέρχεται στα 4.398.000 ευρώ, εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες επιτροπές.

Πρόκειται για έργα τα οποία επιθυμούσαν διακαώς οι αγρότες της περιοχής της Πιερίας-Κοιλάδας, καθώς πρόκειται να βοηθήσουν στην ανάπτυξη του αγροτικού προϊόντος της περιοχής.

Ο Γιάννης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά: «Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ Γεώργιο Στύλιο, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ.Δημήτριο Παπαγιαννίδη, οι οποίοι συνέβαλλαν ώστε να εγκριθούν και τα δύο εγγειοβελτιωτικά έργα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού και ασφαλούς Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος όλων των αγροτών.»