Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Ομιλία στη Βουλή υπέρ νομοσχεδίου αναβάθμισης της εκπαίδευσης

Kατά τη ομιλία μου κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» ανέφερα ότι οι καινοτόμες προτάσεις του εν λόγω νομοσχεδίου αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της Παιδείας στο σύνολό της, ώστε η εκπαίδευση αλλά και οι εκπαιδευτικοί μας να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες των νέων και να υπηρετούν τις δικαιολογημένες απαιτήσεις της κοινωνίας για ένα καλύτερο σχολείο με υψηλό μορφωτικό επίπεδο.

Πρώτος πυλώνας του νομοσχεδίου είναι η ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων, που θα επιτευχθεί μέσω διαφόρων διαδικασιών και μεθόδων με χαρακτηριστικότερη αυτή της  ελεύθερης επιλογής βιβλίου  ή αλλιώς «πολλαπλό βιβλίο»,  όπως επίσης και της ελευθερίας που δίδεται στον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει τις μεθόδους εκείνες που κρίνει κατάλληλες κατά περίσταση για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών του.

Επίσης τόνισα τον δεύτερο πυλώνα του νομοσχεδίου, δηλαδή τη θέσπιση του μηχανισμού αξιολόγησης, υπό την έννοια της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη και τη διασφάλιση της βελτίωσης της ποιότητας της  παρεχόμενης εκπαίδευσης, ενώ όσον αφορά το τρίτο βασικό σημείο του υπό συζήτηση νομοσχεδίου υπογράμμισα  την ενίσχυση των δομών εκπαίδευσης για την αποτελεσματική παιδαγωγική υποστήριξη του αυτόνομου σχολείου μέσω  της παρακολούθησης του παιδαγωγικού έργου από τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

Τέλος, έκανα ιδιαίτερη αναφορά στις διατάξεις που αφορούν το ψυχοσυναισθηματικό κομμάτι τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού δεδομένης της επίδρασης της πανδημίας και των αρνητικών συνεπειών που έχει επιφέρει στη ψυχοσύνθεση όλων, προβλέποντας τη θέσπιση 1100 οργανικών θέσεων για ψυχολόγους και για κοινωνικούς λειτουργούς στα σχολεία μας.

Κλείνοντας την ομιλία μου, συνεχάρην την Υπουργό κ. Κεραμέως και τους συνεργάτες της για το παρόν νομοσχέδιο που θα φέρει μια νέα πνοή στη Δημόσια Εκπαίδευση και επικοινωνεί με τα σύγχρονα ρεύματα και τις ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις, ανατρέποντας παγιωμένες αναχρονιστικές αντιλήψεις.