Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Καθορίστηκαν τα ποσά για τις συνδεδμένες στη κτηνοτροφία

Θα ήθελα να ενημερώσω τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους ότι δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 2541/14.6.2021 ΦΕΚ ( Τεύχος Β’)  η απόφαση που αφορά τον καθορισμό του ύψους της συνδεδεμένης στήριξης.

Συγκεκριμένα,  το ύψος της συνδεδεμένης στήριξης στον τομέα της κτηνοτροφίας για το έτος ενίσχυσης 2020, καθορίζεται: 

- για το Μέτρο 1 (βοοειδή) στα 201,74 ευρώ ανά ΜΜΖ (Μονάδα Μεγάλου Ζώου), και

- για το Μέτρο 2 (αιγοπρόβατα) στα 47,68 ευρώ ανά ζώο.