Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Ομιλία στη Βουλή υπέρ νομοσχεδίου για κώδικα αντιντοπινγκ

Κατά την ομιλία μου στη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο: «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον αναθεωρημένο, με ισχύ από 1ης.1.2021, Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ»», ανέφερα ότι το ντόπινγκ έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες ηθικής τόσο του αθλητισμού, όσο και της ιατρικής, αποτελώντας το μεγαλύτερο εφιάλτη που πλανιέται πάνω από κάθε Ολυμπιάδα.

Μετάλλια αφαιρέθηκαν, αθλητές αποκλείστηκαν, μεγάλα ονόματα από πολλές χώρες δεν έλαβαν τελικά μέρος στους αγώνες με τις υποψίες περί χρήσης απαγορευμένων ουσιών να πλανώνται πάνω από τα κεφάλια τους… Είναι, λοιπόν, αυτονόητο πως το ντόπινγκ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα που ταλαιπωρούν την αθλητική κοινότητα  και χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Προχωρώντας σε ανάλυση των άρθρων του νομοσχεδίου, τόνισα ότι με το παρόν νομοσχέδιο η ελληνική έννομη τάξη προχωρά σε εναρμόνιση με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ, που είναι  το θεμελιώδες έγγραφο, στο οποίο βασίζεται το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Αντιντόπινγκ, εναρμονίζοντας τους κανονισμούς σχετικά με την καταπολέμηση του ντόπινγκ στον αθλητισμό σε όλα τα αθλήματα και σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Στη συνέχεια, υπογράμμισα τον ουσιαστικό ρόλο της  Εκπαίδευσης ως προς την αντιμετώπιση του φαινομένου του ντόπινγκ, δεδομένου ότι πρέπει οι νεαροί αθλητές να θωρακιστούν με τις ανάλογες αξίες και αρχές ώστε να κλείσουν τα αυτιά στις Σειρήνες των μεγάλων συμβολαίων χορηγίας που έχουν οδηγήσει σε αύξηση των πιέσεων προς τους αθλητές και τον περίγυρό τους και τους ωθούν να καταφύγουν στη χρήση απαγορευμένων ουσιών. Το ντόπινγκ, δυστυχώς, υπάρχει, αλλάζει ραγδαία και παρασύρει μαζί του εκείνους τους αθλητές που δεν στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις, αλλά αναζητούν το πρόσκαιρο και ανήθικο όφελος.

Κλείνοντας την ομιλία μου, συνεχάρην την ηγεσία του Υπουργείου Αθλητισμού για τις άμεσες ενέργειες στις οποίες προέβη προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος αποκλεισμού των αθλητών μας από όλες τις διεθνείς αθλητικές οργανώσεις, εξαιτίας της ακατανόητης ολιγωρίας της προηγούμενης κυβέρνησης, προχωρώντας σε αντικατάσταση του προβληματικού Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν), με την ίδρυση του νέου ανεξάρτητου Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν), αλλά και την αποκατάσταση της διαπίστευσης του εργαστήριου αντιντόπινγκ Αθηνών σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο «Δημόκριτος».