Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Ομιλία στη Βουλή υπέρ νομοσχεδίου για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» ανέφερα πως η αναβάθμιση που επιδιώκεται με το ανωτέρω νομοσχέδιο δεν αφορά μόνο την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια, αλλά την αναβάθμιση που αφορά τις συνθήκες λειτουργίας των ΑΕΙ, έτσι ώστε να μπορούν πια να λειτουργούν απρόσκοπτα, μέσα σε συνθήκες πραγματικής ελευθερίας και ασφάλειας, τονίζοντας πως ήρθε, επιτέλους, η ώρα να προστατευθούν τα Πανεπιστήμιά μας από τη βίαιη δράση διαφόρων ταραχοποιών ομάδων, βάσει ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προστασίας και ασφάλειας.

Αναλύοντας τις επιμέρους διατάξεις επισήμαναη θεσμοθέτηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ), των δύο φάσεων υποβολής μηχανογραφικών δελτίων, καθώς και του χρονικού ορίου φοίτησης. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που αφορούν τη βελτίωση των συνθηκών του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος ως προς την ασφάλεια των φοιτητών, των εργαζομένων, αλλά και ως προς την ποιότητα των ίδιων των εγκαταστάσεων, που είναι τα συνήθη «θύματα» της βιαιότητας των ανεγκέφαλων, αναφέροντας σχετικώς ότι τα τελευταία χρόνια τα πανεπιστήμια μας έχουν γίνει έρμαια των ορέξεων οποιουδήποτε θέλει να προβεί σε παράνομες πράξεις, η δε προσπάθεια ελέγχου μέσω ιδιωτικών εταιρειών έχει αποδεδειγμένα αποτύχει. 

Συνεχίζοντας αναφέρθηκα στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που μοναδικό σκοπό έχουν τη δημιουργία του αισθήματος της ασφάλειας στους πανεπιστημιακούς χώρους και πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στη σύσταση της αυτοτελούς υπηρεσίας με τίτλο «Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας», στη σύσταση της «Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας (Ε.Α.Π.)», στην υποχρεωτική εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης των πανεπιστημιουπόλεων (campus) των ΑΕΙ , καθώς και στη σύσταση Ομάδων Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (Ο.Π.Π.Ι.), που θα αποτελούνται από μέλη της ειδικά εκπαιδευμένης ομάδας της ΕΛΑΣ, η οποία δε θα φέρει πολυβόλα όπλα και θα συνεργάζεται με τον πρύτανη και τον αντιπρύτανη του εκάστοτε ΑΕΙ, με στόχο την καταπολέμηση των φαινομένων βίας και τη διάπραξη έκνομων πράξεων μέσα στους πανεπιστημιακούς χώρους.

Κλείνοντας την ομιλία μου, τόνισα πως η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών έχει υποδεχτεί με ανακούφιση το νομοσχέδιο καθώς δεν αντέχουν άλλο να βλέπουν την ανομία και τη βία που επικρατεί στα ελληνικά Πανεπιστήμια.