Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Συνάντηση με μέλη Επιτροπής Επαγγελματιών Θάσου

Δέχθηκα σήμερα στο γραφείο μου τη κ. Πολυμέρου, Περιφερειακή, Σύμβουλο και τον κ. Φιλιππίδη, μέλη της Επιτροπής Επαγγελματιών Θάσου.
 
Με ενημέρωσαν για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί μας, και ειδικότερα για την ανάγκη να χρηματοδοτηθούν τόσο από τη Περιφέρεια, αλλά και κεντρικά, οι τουριστικές επιχειρήσεις της Θάσου.
 
Ξεκινάμε μια προσπάθεια σε αυτήν τη κατεύθυνση.