Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Ερώτηση για τη Διόρθωση Λάθους στον Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) στον Λιμένα Θάσου

Κατέθεσα σήμερα ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα με θέμα: «Διόρθωση Λάθους στον Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) στον Λιμένα Θάσου».

Η ερώτηση μου έχει στόχο να φέρει στην επιφάνεια ένα θέμα που έχει προκύψει λόγω χρόνιων παραλείψεων της Διοίκησης, τοπικής και κεντρικής, το οποίο όμως επιφέρει αρκετά αρνητικές συνέπειες στους Θάσιους συμπολίτες μας. Πιο συγκεκριμένα, βάσει και σχετικών αποφάσεων των εκάστοτε Υπουργών Οικονομικών ο Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) θα πρέπει να ταυτίζεται με τον Συντελεστή Δόμηση (Σ.Δ.) σε περίπτωση ασυμφωνίας του πρώτου με τον δεύτερο. Στη περίπτωση της ζώνης Ε΄ εντός της ΧΧΧΙV του Οικισμού Λιμένα Θάσου του Ν.Καβάλας ο Συντελεστής Δόμησης είναι 0,30 και είναι ορθά αποτυπωμένος στο εθνικό σύστημα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω θα πρέπει να είναι ο Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) να ταυτίζεται με τον Συντελεστή Δόμησης, ήτοι 0,30 και όχι 1,60, ώστε η φορολόγηση που θα προκύπτει σε κάθε περίπτωση να είναι αξιοκρατική.

Αποτέλεσμα αυτής της αναντιστοιχίας, κάτι που αποτελεί και χρόνιο παράπονο των Θάσιων, είναι η φορολόγηση και η καταμέτρηση της περιουσίας τους να μην ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα, και αρκετές φορές να δημιουργεί δυσβάσταχτα εμπόδια.


Έχοντας υπόψη πως η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει ως προτεραιότητα να διορθώσει τέτοιου είδους προβληματικές καταστάσεις λόγω παραλείψεων του παρελθόντος ρώτησα τον Υπουργό αν:

Προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λυθεί το χρόνιο πρόβλημα με την αντιστοίχηση του λανθάνοντα Σ.Α.Ο. 1,60 με τον Σ.Δ. 0,30 για την ζώνη Ε΄ εντός της ΧΧΧΙV του Οικισμού Λιμένα Θάσου.