Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Καταβολή βασικής επιδότησης & πρασινίσματος - Αγροτικές συντάξεις

Θα ήθελα να ενημερώσω τους ενδιαφερόμενους αγρότες της περιοχής μας ότι μετά από συνεχείς επαφές που είχα με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τους λοιπούς αρμόδιους Οργανισμούς επετεύχθη να ολοκληρωθεί η καταβολή των ενισχύσεων στους λογαριασμούς των δικαιούχων του 3% που αφορά τη βασική επιδότηση και του 5% στο πρασίνισμα εντός του τρέχοντος μηνός.

Επίσης, έχει ανοίξει η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠ (Κ.Υ.Δ.) για τυχόν διορθώσεις των ενδιαφερομένων κτηνοτρόφων.

Τέλος, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του ΕΦΚΑ που αφορά τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, ο υπολογισμός του ποσού της προσωρινής σύνταξης γήρατος καθορίζεται στο 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των 12 τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Όσον αφορά τις προσωρινές συντάξεις, ορίστηκε ότι οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ θα εισπράττουν όλο το ποσό της προσωρινής σύνταξης, παρόλο που θα συνεχίζουν να ασκούν την αγροτική τους δραστηριότητα, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει κατα γενικό κανόνα στους υποψήφιους συνταξιούχους. Να σημειωθεί ότι η προσωρινή σύνταξη για τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ δεν μπορεί να υπολείπεται το ποσό της εθνικής σύνταξη, δηλαδή το ποσό των 384 €.