Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Καθορισμός Ανώτατου Ετήσιου Ορίου Αποζημίωσης στο 100% για τους αγρότες Π.Ε. Καβάλας

Βρίσκομαι στην ιδιαιτέρως ευχάριστη θέση να ενημερώσω τους πληγέντες, από τις χαλαζοπτώσεις του περασμένου Ιουνίου, παραγωγούς ότι, σύμφωνα με σχετική διάταξη νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που μόλις κατατέθηκε καθορίζεται το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο έως το εκατό τοις εκατό (100%) της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε.
Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις και αλλεπάλληλες συναντήσεις μου με τους αρμοδίους του Υπουργείου, συμπεριελήφθη σχετική διάταξη προς στήριξη των πληγέντων στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που μόλις κατατέθηκε προς ψήφιση με τίτλο: « Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης».
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 48-Ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων σχετικά με τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω χαλαζοπτώσεων και πυρκαγιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 87 ν. 4975/2022 ορίζεται ότι: «Στην παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4975/2022 (Α΄ 187) η ισχύουσα διάταξη αριθμείται ως περ. α), στο τέλος αυτής προστίθεται περ. β) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. α) Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, δύναται να χορηγεί στους δικαιούχους προκαταβολή έναντι της αποζημίωσης και να καθορίζει ποσοστό προκαταβολής διαφορετικό, ανά ζημιογόνο αίτιο ή ανά προϊόν ή ανά γεωγραφική ζώνη, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 12 και της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3877/2010 (Α’ 160), της παρ. 1 του άρθρου 24 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1668), της παρ. 1 του άρθρου 20 της υπ’ αρ. 157501/27.7.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1669), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 7 και της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 425/42522/20.5.2013 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 1239), για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε αγροτικές καλλιέργειες και σε ζωικό κεφάλαιο από τις χαλαζοπτώσεις του Ιουνίου 2022,στις Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς, στις Δημοτικές Κοινότητες Αθύρων, Δυτικού και Ραχώνας, της Δημοτικής Ενότητας Πέλλας, του Δήμου Πέλλας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, στη Δημοτική Κοινότητα Κουφαλίων, της Δημοτικής Ενότητας Κουφαλίων και στις Δημοτικές Κοινότητες Χαλκηδόνος, Ελεούσης, Βαλτοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Χαλκηδόνος, του Δήμου Χαλκηδόνος, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στον Δήμο Τοπείρου και στη Δημοτική Ενότητα Βιστωνίδος του Δήμου Αβδήρων της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης.
β) Για τις ανωτέρω ζημιές το ανώτατο ετήσιο όριο αποζημίωσης ανά αγροτεμάχιο δύναται να καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α έως το εκατό τοις εκατό (100%) της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιώθηκε, κατά παρέκκλιση των παρ. 5 και 6 του άρθρου 6 του ν. 3877/2010 και της παρ. 2 του άρθρου 23 της υπ’ αρ. 157502/27.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης.».
 
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Γεώργιο Γεωργαντά και όλους τους αρμοδίους για την πολύτιμη βοήθειά τους.
 
Τους ευχαριστώ όλους πολύ για την άψογη συνεργασία, δια της οποίας επιτυγχάνεται η πραγματική στήριξη των πληγέντων.