Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Επίσκεψη στον ΕΛΓΑ - Πληρωμές πληγέντων από χαλαζόπτωση Ιουνίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου

Επισκέφθηκα σήμερα τα γραφεία του ΕΛΓΑ στην Αθήνα και βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να μοιραστώ με τον αγροτικό κόσμο ότι μετά από συνεχείς προσπάθειές μου θα λάβουν την αποζημίωση μέχρι τέλος Φεβρουαρίου και οι υπόλοιποι δικαιούχοι προς αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η χαλαζόπτωση του περασμένου Ιουνίου. Επίσης εξεδόθη η υπ’ αριθμ.285/12.1.2023 απόφαση του ΕΛΓΑ, βάσει της οποίας ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των δικαιούχων του Δράσης 5.1.1.
 Α) Ειδικότερα, όπως ενημερώθηκα σχετικώς, μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου θα λάβουν τις αποζημιώσεις τους και όσοι εκ των πληγέντων αντιμετώπιζαν διάφορα προβλήματα και δεν είχαν αποζημιωθεί το Δεκέμβριο, καθώς και οι παραγωγοί των χωριών Κάρυανης, Γαληψού, Οφρυνίου και Ορφανίου, τα πορίσματα των οποίων είχαν καθυστερήσει.
 
Οι προσπάθειες που κατέβαλα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα ήταν αδιάκοπες, πραγματοποιώντας συνεχείς συναντήσεις και ευρισκόμενος διαρκώς σε επικοινωνία με τους αρμοδίους αλλά και με τους πληγέντες αγρότες, προκειμένου να μεταφέρω στους πρώτους το μέγεθος των ζημιών, την αγωνία και την άμεση ανάγκη για στήριξη των πληγέντων παραγωγών.
 
Β). Με την υπ’ αριθμ.285/12.1.2023 Απόφαση Ανάρτησης Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 5.1.1 «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση των επιπτώσεων στο φυτικό κεφάλαιο (ιδιωτικές παρεμβάσεις)» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020» αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα και ειδικότερα οι κωδικοί των δικαιούχων καθώς και το ποσό της επιχορήγησης.
 
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου της δικής τους αίτησης στήριξης μπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχαν υποβάλλει την αίτηση στήριξης τους είτε να καλούν στο γραφείο του Βουλευτή Γιάννη Πασχαλίδη (2510-833310, 2510-246049).
 
Να σημειωθεί ότι δυνητικοί δικαιούχοι που δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα του Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου (ΠΑΔΕ) δύνανται εφόσον το επιθυμούν να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διαδικασία Ι.1.3 «Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης» του ΣΔΕ. Η προσφυγή υποβάλλεται μέσω του ΠΣΚΕ και οριστικοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημερομηνία της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων.
 
Ευχαριστώ θερμά όλους τους αρμοδίους και ειδικά τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Γεώργιο Γεωργαντά αλλά και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ κ.Ανδρέα Λυκουρέντζο γιατί έχουν αποδείξει ότι στέκονται δίπλα στον αγροτικό κόσμο, ακούν με προσοχή τα προβλήματα και συνδράμουν τα μέγιστα για την επίλυσή τους.