Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Συνάντηση με Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ για καταβολή αποζημιώσεων προηγούμενων ετών

Θα ήθελα να ενημερώσω τους ενδιαφερομένους σχετικά με την συνάντηση που είχα με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ Ευάγγελο Σημανδράκο, και αφορούσε την καταβολή παλαιότερων αποζημιώσεων σε αγρότες.
 Ειδικότερα, ο Πρόεδρος με διαβεβαίωσε πως η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους θα αρχίσει από τον Ιανουάριο του 2023 και θα αφορά το έτος 2014. Στην συνέχεια, θα αποζημιωθούν οι δικαιούχοι των επόμενων ετών. Σκοπός του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μέσα στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να καταβληθούν οι αποζημιώσεις που αφορούν τα έτη 2014-2021.
 
Δεν ξεχνάμε κανέναν.
Είμαστε εδώ και για να διορθώσουμε καταστάσεις που παραλάβαμε.
Ευχαριστώ τον Πρόεδρο για τις διαβεβαιώσεις και τις προσπάθειές του.