Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Με προσωπικές παρεμβάσεις - Χορήγηση άδειας απόσταξης σταφυλιών που επλήγησαν από φυσικά φαινόμενα

Βρίσκομαι στην ιδιαιτέρως ευχάριστη θέση να ενημερώσω τους αμβυκούχους και τους αμπελοκαλλιεργητές ότι δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ, βάσει του οποίου
(i) οριοθετούνται οι περιοχές στις οποίες οι καλλιέργειες επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών επλήγησαν το έτος 2022 από φυσικά φαινόμενα, και
(ii) καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας απόσταξης των εν λόγω πρώτων υλών στο πλαίσιο του καθεστώτος λειτουργίας των διήμερων μικρών αποσταγματοποιών της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α’ 281), καθώς και της απόδοσης αυτών σε λίτρα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.
 
Η έκδοση της ανωτέρω απόφασης έγινε μετά από συνεχείς παρεμβάσεις μου και αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους αρμοδίους, όπως, άλλωστε, αναφέρεται ρητά στην από 12/11/2022 ευχαριστήρια επιστολή του Συλλόγου Αμβυκούχων Καβάλας, στην οποία επισημαίνεται η καίρια συμβολή μου στην επίλυση του προβλήματος.
 
Ειδικότερα, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5800/14.11.2022, με την υπ’ αριθμ.Α’ 1161/9.11.2022 Υπουργική Απόφαση, αρχικά οριοθετούνται οι περιοχές στις οποίες οι καλλιέργειες επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών επλήγησαν, το έτος 2022, από φυσικά φαινόμενα, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η Καβάλα (άρθρ.3).
Επίσης, με το άρθρο 4 ορίζεται ότι: «Άδεια απόσταξης: 1. Κατά την τρέχουσα αποστακτική περίοδο 2022-2023 παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας απόσταξης στους αμπελοκαλλιεργητές - κατόχους επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών των περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 3, κατ’ εφαρμογή της παρ. Ε’ του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α’ 281) και του άρθρου 82 του ν. 2960/2001 (Α’ 265).
2. Για την απόσταξη στις πληγείσες περιοχές του άρθρου 3 των προϊόντων της παρ. 1, εφόσον δεν επαρκεί το καθορισμένο για τις εν λόγω περιοχές δίμηνο απόσταξης, επιτρέπεται η παράταση αυτού για έναν ακόμη μήνα βάσει της υποπερ. 1 της παρ. Ε του άρθρου 7 του ν. 2969/2001.
3. Για τη βεβαίωση και είσπραξη του αναλογούντος, στο προϊόν που θα παραχθεί, ειδικού φόρου κατανάλωσης και τη χορήγηση της άδειας απόσταξης εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1102/27-07-2022 (Β’ 4073) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.
4. Για τη χορήγηση της άδειας απόσταξης με τη Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης συνυποβάλλονται ηλεκτρονικά η αίτηση - δήλωση διήμερου μικρού αποσταγματοποιού συμπληρωμένη με τα στοιχεία που προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 13 της υπό στοιχεία Α.1102/27-07-2022 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών, καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην περ. γ) της ίδιας ως άνω παρ. 4 του άρθρου 13 για τους παραγωγούς των λοιπών επιτρεπόμενων υλών.
Ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 5: «Ο συντελεστής απόδοσης των επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών καθορίζεται σε 10 λίτρα άνυδρα αιθυλικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα σταφυλιών. Η μέγιστη ποσότητα επιτραπέζιων σταφυλιών που δύναται να τύχει απόσταξης δεν υπερβαίνει τα 5.000 χιλιόγραμμα.»
 
Θερμές ευχαριστίες προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Γεωργαντά, τον Υφυπουργό Οικονομικών κ.Βεσυρόπουλο, τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ.Πιτσιλή, αλλά και τη Ομοσπονδία των Αμβυκούχων και Αμπελοκαλλιεργητών Ελλάδας και τον επίτιμο Πρόεδρό της κ.Παπαγρηγορίου για την πολύτιμη βοήθειά τους.
 
Τους ευχαριστώ όλους πολύ για την άψογη συνεργασία, δια της οποίας επετεύχθη η επίλυση του σοβαρού αυτού ζητήματος.