Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Προϋπολογισμός 2023 - Φορο-ελαφρύνσεις & μέτρα στήριξης

Ως μέλος της Επιτροπής των Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, θα ήθελα να ενημερώσω τους συμπολίτες μου σχετικά με τις φορο-ελαφρύνσεις και τα νέα μέτρα στήριξης που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του 2023, όπως κατατέθηκε στην επιτροπή. Πρόκειται για τον πρώτο προϋπολογισμό που καταρτίζεται εκτός των στενών ορίων της ενισχυμένης εποπτείας από τους θεσμούς, αποτυπώνοντας μια ελληνική οικονομία με δυναμική και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, στο  προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2023, συμπεριλαμβάνονται νέες φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως:

  • Η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και μάλιστα σε μόνιμη βάση, από το φορολογικό έτος 2023, μέτρο το οποίο έχει ως ωφελούμενους 3 εκατομμύρια φορολογούμενους, όλα τα φυσικά πρόσωπα.
  • Η παράταση για ένα ακόμη εξάμηνο και συγκεκριμένα μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2023 της ισχύος του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στις μεταφορές προσώπων, στον καφέ, στην εστίαση, στα μη αλκοολούχα ποτά, στα εισιτήρια των κινηματογράφων, στο τουριστικό πακέτο, στα γυμναστήρια, στα κολυμβητήρια και στις σχολές χορού που δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. Παράλληλα έχει προβλεφθεί η παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023 της ισχύος του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 6% σε σειρά αγαθών που αφορούν τη δημόσια υγεία.
  • Η παράταση της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και για τους αλιείς της παράκτιας αλιείας.
  • Η παράταση για άλλα δύο έτη, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024, της αναστολής της επιβολής του ΦΠΑ στα ακίνητα.
  • Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος σε μόνιμη βάση για επιτηδευματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (με ετήσια ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατομμύρια ευρώ) που αυξάνουν το μέσο ετήσιο αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστον για διάστημα τριών μηνών ετησίως.
  • Η διατήρηση της μείωσης κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα.

 

Παράλληλα, στον προϋπολογισμό του 2023 συμπεριλαμβάνονται μέτρα με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, όπως:

  • η αύξηση των συντάξεων με ωφελούμενους περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους,
  • η επιδότηση στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και
  • η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων.

Βλέπουμε ήδη τα αποτελέσματα της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης που έχουν οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε μια νέα εποχή. Στον προϋπολογισμό του 2023 συμπεριλαμβάνεται πλήθος μέτρων στήριξης, ενώ θα συνεχιστούν οι διαρκείς μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων. Συνεχίζουμε, με βήματα σταθερά, να είμαστε δίπλα στην κοινωνία και στους πολίτες..