Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Ίδρυση Ταμείου Παροχής Μικροπιστώσεων έως 25.000€ στον πρωτογενή τομέα

Θα ήθελα να ενημερώσω τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα σχετικά με μία ακόμη σημαντική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη προς ενίσχυση τους.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Σπήλιο Λιβανό πρόκειται να ιδρυθεί  Ταμείο Παροχής μικροπιστώσεων στον πρωτογενή τομέα που έχει ως στόχο την ενίσχυση της δανειοδότησης επενδύσεων του τομέα αυτού.

 O λόγος που θα δημιουργηθεί το εν λόγω ταμείο από το ΥΠΑΑΤ είναι γιατί οι τράπεζες δεν έχουν προωθήσει, όπως θα όφειλαν, τη χρηματοδότηση επενδύσεων από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, ύψους 480 εκατ. ευρώ, το οποίο λειτουργεί τους τελευταίους εννέα μήνες.

  • Στο εν λόγω Ταμείο θα μπορούν να συμμετέχουν, ως Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, τόσο τράπεζες όσο και πάροχοι μικροπιστώσεων.
  • Στην επενδυτική στρατηγική του Ταμείου προβλέπεται συνδυασμός των δανείων με επιδότηση επιτοκίου και με τεχνική στήριξη των τελικών αποδεκτών.

Με αυτό τον τρόπο η Κυβέρνηση φιλοδοξεί  να συμβάλει στην ανάπτυξη δανειακών προϊόντων ύψους μέχρι 25.000 ευρώ, που θα παρέχονται με ελάχιστες ή καθόλου εξασφαλίσεις, με επιδότηση του επιτοκίου για τα πρώτα έτη αποπληρωμής και με τη δυνατότητα στήριξης στους ωφελούμενους, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους χρηματοδότηση.

Πλέον, με την ίδρυση του Ταμείου θα παρέχονται δάνεια για κεφάλαιο κίνησης με τους ίδιους ελκυστικούς όρους χρηματοδότησης και με ιδιαίτερα ευέλικτες διαδικασίες που δεν απαιτούν υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, έτσι ώστε ο κάθε αγρότης και ο κάθε κτηνοτρόφος να μπορέσει να επωφεληθεί των πλεονεκτημάτων αυτών. Για μία ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη  στηρίζει  τον πρωτογενή τομέα με καθοριστικής σημασίας μέτρα. Συνεχίζουμε… 

Αναζήτηση