Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Μετά από παρεμβάσεις η ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου για νέους αγρότες - Προσπάθειες για καθολική εφαρμογή

Θα ήθελα να ενημερώσω τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα ότι μετά και από προσωπικές μου προσπάθειες επετεύχθη η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται από νέους αγρότες και αγρότες - μέλη συνεργατικών σχημάτων.

Ειδικότερα, στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 είχα καταθέσει σχετική ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αιτούμενος την Επαναφορά της Επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του Αγροτικού Πετρελαίου, δεδομένων των ισχυρών πληγμάτων που έχει δεχτεί ο αγροτικός κόσμος λόγω της πανδημίας, αλλά και των διαφόρων φυσικών φαινομένων . Με την ερώτηση αυτή είχε τονιστεί, άλλωστε, πως η Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του Αγροτικού Πετρελαίου  θα λειτουργήσει και ως μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας, ενόψει και των ιδιαιτέρων συνθηκών που πρόκειται να επικρατήσουν λόγω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης.

Πράγματι, η Κυβέρνηση, επιθυμώντας να απλώσει ένα ευρύ «δίχτυ» προστασίας του πρωτογενούς τομέα, μεταξύ των άλλων  μέτρων και παρεμβάσεων που αγγίζουν τα 900 εκατ. Ευρώ, δρομολογεί ρύθμιση, βάσει της οποίας το 2022 θα επιστρέφεται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης του πετρελαίου που αναλώνεται από νέους αγρότες και παραγωγούς που μετέχουν σε ομάδες παραγωγών, στο πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας και σε συνεργατικά σχήματα.

Η επιστροφή θα πραγματοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι – για παράδειγμα – το είδος και η έκταση της καλλιέργειας, σε συνάρτηση με τις πραγματοποιηθείσες – κατά το εν λόγω διάστημα – αγορές πετρελαίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων Συλλογικών Φορέων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και των αγροτών που συμμετέχουν σε προγράμματα Συμβολαιακής Γεωργίας, το σύνολο των ωφελούμενων εκτιμάται στους 176.000 αγρότες.

Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα προωθηθεί η σχετική απόφαση, με το δημοσιονομικό κόστος της παρέμβασης να υπολογίζεται στα 50 εκατ. ευρώ για το 2022.

Πράγματι, πρόκειται για μια πολύ ευχάριστή εξέλιξη διότι αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στέκεται εμπράκτως στο πλευρό των αγροτών για να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται εξαιτίας των επάλληλων κρίσεων αλλά και για να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα. Βρισκόμενος σε διαρκείς επαφές με τον Υπουργό Οικονομικών και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίζω τις προσπάθειές μου για καθολική εφαρμογή του μέτρου σε όλους τους αγρότες.

Αναζήτηση