Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και ιδιωτών από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη

Θα ήθελα να ενημερώσω τους ενδιαφερομένους ότι η Κυβέρνηση προχωρά στη λήψη νέων μέτρων στο πλαίσιο της στήριξης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ιδιωτών που έχουν πληγεί από την πανδημία.

1ον ) Με την ενεργοποίηση  της δεύτερης φάσης του μέτρου ενίσχυσης των επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, που αφορά:

 α) ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019,

β)  τις υποκείμενες επιχειρήσεις σε ΦΠΑ την περίοδο Απριλίου - Δεκεμβρίου 2020, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019,

γ) ειδική πρόβλεψη, υπάρχει και για τις νέες επιχειρήσεις (έναρξη εργασιών μετά την 1η.1.2019) καθώς και για τα ΚΤΕΛ.

Το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό 20% επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει κατά την περίοδο αναφοράς. Ως πάγιες δαπάνες υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

Σημειώνεται ότι αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει εκδήλωση ενδιαφέροντος κατά την Α΄ φάση του μέτρου και πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στη σχετική ΚΥΑ, καθώς και ότι οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

2ον)  Με την κατάθεση τροπολογίας για  νέα ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών της πανδημίας που περιλαμβάνει και σειρά άλλων διατάξεων φορολογικού χαρακτήρα. Ειδικότερα:

 - Θεσπίζεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής 36 άτοκων ή 72 χαμηλότοκων (με επιτόκιο 2,5%) μηνιαίων δόσεων, οφειλών βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 01.03.2020 έως 31.07.2021. Πρόκειται για τις οφειλές πληττόμενων επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, στις οποίες εντάσσονται και αυτές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, ενώ δεν υπάγεται στη ρύθμιση ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020.

-Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους (συμπεριλαμβανομένων τόκων και προσαυξήσεων) έως 1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ για ρυθμίσεις οφειλών συνολικού ύψους άνω των 1.000 ευρώ.

- Επίσης, επανακαθορίζονται, ειδικά για το έτος 2021, οι προθεσμίες καταβολής των προβλεπόμενων μηνιαίων δόσεων για τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος θα καταβληθεί σε έξι μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 και την τελευταία μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022.

- Με την κατατεθείσα τροπολογία παρέχεται, ακόμη,  η έκπτωση 3% στο συνολικό ποσό του φόρου για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 εφόσον ο οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι και την 27η Αυγούστου 2021, αντί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου, όπως ισχύει σήμερα.

Για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης και οι άοκνες προσπάθειες του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα  αποδεικνύονται τα κλειδιά για την έξοδο της χώρας μας από την οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία.

Συνεχίζουμε..