Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Ομιλία κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και σχετικές ρυθμίσεις - β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄206), βάσει της C(2021) 2545/09.04.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» - γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας - Τροποποιήσεις ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις» ανέφερα πως με δεδομένο ότι οι παρούσες συνθήκες καθιστούν ακόμα επιτακτικότερη την ανάγκη μεταρρυθμίσεων προκειμένου να βελτιωθεί το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο ενεργούν πολίτες και επιχειρήσεις, το ως άνω σχέδιο νόμου, με διατάξεις που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, βελτιώσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού και στο πρόγραμμα "Ηρακλής", επιτυγχάνει πλήρως τους στόχους που έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση για ισχυρή και βιώσιμη ανάκαμψη.

Αναλύοντας τις επιμέρους διατάξεις, επισήμανα ότι με την καθιέρωση των νέων κανόνων ΦΠΑ στον τομέα των εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες αναμένεται αύξηση των εσόδων ΦΠΑ εισαγωγής λόγω της κατάργησης της ισχύουσας απαλλαγής κατά την εισαγωγή αγαθών μικρής αξίας και της επιβολής φόρου στις εισαγωγές ανεξαρτήτως αξίας.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που αφορούν την παράταση του επιτυχημένου προγράμματος «Ηρακλής» με στόχο τη μείωση του εναπομείναντος αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών, τονίζοντας ότι τα θετικά αποτελέσματα του προγράμματος είναι ήδη ορατά με την ανταπόκριση των ξένων επενδυτών στις επιτυχείς αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που ολοκλήρωσαν επιτυχώς ήδη δύο συστημικές τράπεζες.

Συνεχίζοντας,  αναφέρθηκα σε κάποια καίρια σημεία του τρίτου μέρους  του νομοσχεδίου, που αφορά τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας, όπως ότι στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων, παρέχεται πλέον η δυνατότητα ρύθμισης δανείων με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου και στη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, ακόμα και μέσω της αντιπρότασης που δύνανται να καταθέσουν τα τραπεζικά ιδρύματα, ενώ υπογράμμισε ότι εισάγονται τροποποιήσεις με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, προς όφελος των οφειλετών, συμβάλλοντας ενεργά στην επίλυση του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους.

Κλείνοντας την ομιλία μου, ανέφερα σχετικά: «Για μια ακόμη φορά η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με πρωτεργάτη τον ακούραστο Υπουργό Οικονομικών κ.Χρήστο Σταϊκούρα , έστω και κάτω από συνθήκες υψηλής αβεβαιότητας, εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού,  φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο που στόχο έχει όχι μόνο να επιλύσει το τεράστιο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους αλλά και να  ενισχύσει την αναπτυξιακή διαδικασία της ελληνικής οικονομίας με τη δημιουργία νέων επενδυτικών ευκαιριών.»