Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Από σήμερα ανοιχτή η είσοδος της Εξοχής - Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα

Θα ήθελα να ενημερώσω τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα μας από τις πύλες εισόδου, μεταξύ αυτών και από τους μεθοριακούς σταθμούς της Νυμφαίας και της Εξοχής, που θα λειτουργούν σε 24ώρη βάση, όπως αυτές προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 41221/1.7.2021 ΚΥΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρ.3 της ανωτέρω ΚΥΑ, οι προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα μας είναι οι εξής

1. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov. gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη Χώρα.

2. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, οφείλουν:

α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, ή

β) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.

Εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, δύνανται να φέρουν είτε πιστοποιητικό νόσησης κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), είτε αντίστοιχων ρυθμίσεων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικές προϋποθέσεις προβλέπονται για την είσοδο στη χώρα μας των μονίμων κατοίκων της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Να σημειωθεί ότι όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR ή έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ, τα ανωτέρω μέτρα εφαρμόζονται α) στους διεθνείς αερολιμένες της Χώρας και τους αερολιμένες που διαθέτουν τελωνειακό και διαβατηριακό έλεγχο, 

β) στους λιμένες Πατρών, Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας και γ) στους συνοριακούς σταθμούς Προμαχώνα, Ορμενίου, Νυμφαίας, Ευζώνων, Νίκης, Δοϊράνης, Καστανιών, Κήπων, Κρυσταλλοπηγής, Κακαβιάς, καθώς και από 2.7.2021 στο συνοριακό σταθμό της Εξοχής, που θα λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, όσον αφορά δε το μεθοριακό σταθμό του Μαυροματίου, από τις 8:00 έως τις 16:00 με ανώτατο όριο τα διακόσια πενήντα (250) άτομα ημερησίως. Ειδικά, τα πρόσωπα που εισέρχονται από το συνοριακό σημείο ελέγχου του Μαυροματίου, υπόκεινται υποχρεωτικά στο συνοριακό σημείο ελέγχου σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR ή σε έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

Είμαι ιδιαιτέρως ικανοποιημένος με τις εξελίξεις…

Οι προσπάθειές μου για το άνοιγμα της Εξοχής και την επί 24ωρου βάσεως λειτουργία της, όπως και της Νυμφαίας, ευοδώθηκαν.

Βρισκόμουν και βρίσκομαι σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τους ανθρώπους στα σύνορά μας όσο και με τα αρμόδια Υπουργεία.

Ευχαριστώ πολύ τους αρμόδιους Υπουργούς για την άψογη συνεργασία. Η συγκεκριμένη ΚΥΑ, με την οποία καθορίζονται οι όροι εισόδου των επισκεπτών στη χώρα μας, παρέχει όλα τα εχέγγυα για ένα ασφαλές καλοκαίρι!

Όλοι μαζί σηκώνουμε μανίκια και στηρίζουμε τον τουρισμό μας!