Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

25 εκ. ευρώ στις υδατοκαλλιέργειες - Δικαίωση για τους μυδοκαλλιεργητές μας

Θα ήθελα να ενημερώσω τους υδατοκαλλιεργητές, και ιδιαίτερα τους μυδοκαλλιεργητές, της περιοχής μας ότι μετά από επισκέψεις μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το προηγούμενο διάστημα και σε συνέχεια της ερώτησης που κατέθεσα το πρωί της Παρασκευής 25.6.2021 αναφορικά  με το ζήτημα της αποζημίωσής τους εξαιτίας της μεγάλης καταστροφής που έχουν υποστεί τόσο λόγω της πανδημίας όσο και της εμφάνισης του φυτοπλαγκτού εξεδόθη Υπουργική Απόφαση για Οικονομική ενίσχυση 25 εκατ. Ευρώ, μέσω του ΕΠΑΛΘ, στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας.

Συγκεκριμένα, η δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της covid 19» του ΕΠΑΛΘ, αφορά στη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης ή παροχή αντιστάθμισης  για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων που υπέστησαν οι δικαιούχοι μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020, ως συνέπεια της υγειονομικής κρίσης.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, οι δραστηριότητές τους αφορούν στην πάχυνση/εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ειδών γλυκέων υδάτων ή την καλλιέργεια οστράκων και γενικά την εκτροφή μη γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, διαθέτουν άδεια λειτουργίας μονάδας/μονάδων υδατοκαλλιέργειας σε ισχύ, εμφανίζουν απώλειες κατά την περίοδο αναφοράς (έναντι του προηγούμενου έτους) βάσει της προτεινόμενης μεθοδολογίας και οφείλουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης.

Το ύψος της αναλογούσας αποζημίωσης καλύπτει το σύνολο της προσδιορισθείσας απώλειας. Το μέγιστο ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά πράξη προσδιορίζεται τόσο βάσει της ονομαστικής δυναμικότητας των παραγωγικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας του δικαιούχου, όσο και βάσει της κατηγορίας μεγέθους στην οποία εντάσσεται.

Να σημειωθεί ότι θα ακολουθήσει έκδοση σχετικής πρόσκλησης.

Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την εξέλιξη αυτή, καθώς η συνεργασία μας με τον Υπουργό αποδίδει καρπούς για άλλη μια φορά.

Η χαρά μου είναι μεγάλη όταν βλέπω δίκαια αιτήματα συμπολιτών μου να ικανοποιούνται.

Οι προσπάθειές μου για τη κάλυψη των ζημιών λόγω του φυτοπλαγκτού συνεχίζονται...