Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Παράταση στις δηλώσεις του Υπομέτρου 5.1 (2η Πρόσκληση)

Βρισκόμενος σε συνεχή επικοινωνία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θα ήθελα να ενημερώσω τους επαγγελματίες αγρότες της Π.Ε. Καβάλας πως με απόφαση του Υπουργού παρατίνεται μέχρι 1η Σεπτεμβρίου 2021 η περίοδος υποβολής δηλώσεων σχετικά με τις εγκρίσεις του Υπομέτρου 5.1 (2η Πρόσκληση) «Επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην μείωση των συνεπειών πιθανών φυσικών καταστροφών, δυσμενών κλιματικών φαινομένων και καταστροφικών συμβάντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Πρόκειται για το πλαίσιο παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης, με σκοπό την ενίσχυση και προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΕΛΓΑ όπου υπάρχει ανηρτήμενη η 2η Πρόσκληση για το Υπομέτρο 5.1:

http://www.elga.gr/files/METRO_5.1/teliko_30-11-2020-prosklisi2.pdf?fbclid=IwAR23xz5jQxriE_Z64GZNHMuBf8IjmVaNR4HP-CWPKpn8VA_GJuCEp7DriTY

Ο αγώνας μας για επαρκή εξασφάλιση μέτρων αντιχαλαζικής προστασίας των καλλιεργειών μας δεν τελειώνει. Είμαστε όλοι μαζί απέναντι στο πολύ σοβαρό αυτό πρόβλημα, του οποίου οι επιπτώσεις είναι καταστροφικές. Συνεχίζουμε...