Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

ΦΕΚ για κρατική ενίσχυση καρπουζιού & πατατας

Θα ήθελα να ενημερώσω τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 2123/21.5.2021 ΦΕΚ ( Τεύχος Β’) η απόφαση που αφορά τη «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους τομείς: α) υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla, β) της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας, γ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε τομάτες και αγγούρια σε όλη την επικράτεια εξαιρουμένης της Κρήτης, δ) της βουβαλοτροφίας και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο)».

Όπως είχα προαναγγείλει ήδη από τις 9 Απριλίου, η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων που λαμβάνει για τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, έλαβε τη σχετική απόφαση, με την οποία θεσπίστηκε η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στους ανωτέρω αναφερόμενους τομείς.

Πιο αναλυτικά, δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

  1. Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος αιτήσεων 2020, όπως αυτή η αίτηση ελήφθη υπόψη για την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης 2020.
  2. Ειδικά για τους εκτροφείς βουβάλων δικαιούχοι είναι οι εκτροφείς ελληνικού βούβαλου που είναι εγγεγραμμένοι στο γενεαλογικό βιβλίο της ως άνω φυλής που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  3. 3. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δικαστηρίου της .Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.
  4. Για τους δικαιούχους παραγωγούς υπαίθριου καρπουζιού, καρπουζιού mini και καρπουζιού obla και τους παραγωγούς καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτουν τουλάχιστον ένα στρέμμα καλλιέργειας.
  5. Για τους εκτροφείς βουβάλων να διέθεταν τουλάχιστον ένα θηλυκό βούβαλο άνω των έξι (6) μηνών την 30η Ιουνίου 2020.

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται ως ακολούθως:

α) Για το υπαίθριο καρπούζι, το καρπούζι mini και το καρπούζι obla στην Επικράτεια 140 € ανά στρέμμα.

β) Για την καλοκαιρινή και φθινοπωρινή πατάτα στην Επικράτεια 205 € ανά στρέμμα.

γ) Για την τομάτα θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην Επικράτεια, πλην της Περιφέρειας Κρήτης, σε 500 € ανά στρέμμα.

δ) Για το αγγούρι θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην Επικράτεια, πλην της Περιφέρειας Κρήτης, σε 210 € ανά στρέμμα.

ε) Για τη βουβαλοτροφία στην Επικράτεια θα διατεθεί ποσό 620.070 κατ’ ανώτατο όριο. Το ύψος της ενίσχυσης ανά βούβαλο θα προκύψει από τον αριθμό των δηλωθέντων ζώων άνω των έξι (6) μηνών διαιρουμένου δια του ποσού που διατίθεται για την βουβαλοτροφία.

 

Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ορίζεται δε ότι οι δικαιούχοι παραγωγοί θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση ενίσχυσης, στην οποία θα δηλώνουν ότι:

α) Το ποσό ενίσχυσης που θα λάβουν βάσει της παρούσας, αθροιζόμενο με τυχόν άλλες ενισχύσεις που έχουν λάβει βάσει του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή δεν υπερβαίνει τις 225.000 €.

β) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση η οποία έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη σύμφωνα με Απόφαση της Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 βάσει της αίτησης κρατικής ενίσχυσης άμεσων επιχορηγήσεων που επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Πρόκειται για αποφάσεις που αποδεικνύουν την έμπρακτη στήριξη της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη στους ανθρώπους του μόχθου. Ευχαριστώ για μία ακόμη φορά  τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο  Σκυλακάκη, που προέβησαν άμεσα σε ικανοποίηση του σχετικού αιτήματός μου για ένταξη των παραγωγών του καρπουζιού και της πατάτας στους δικαιούχους της κρατικής ενίσχυσης.

Για περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με τις αιτήσεις ή για οποιαδήποτε ερώτηση, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν μαζί μου στα τηλέφωνα (2510833310, 697929443) ή στο e-mail (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).