Γιάννης Πασχαλίδης - Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

Δραστηριότητες

Εκκίνηση του ΓΕΦΥΡΑ 2 και για τον εξορθολογισμό των δασικών χαρτών

Θα ήθελα να ενημερώσώ τους ενδιαφερόμενους ότι ξεκίνησε χθες 5 Απριλίου, η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών, για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», το οποίο θα καλύπτει τόσο πληττόμενες επιχειρήσεις (μεσαίες, μικρές, πολύ μικρές και ατομικές, συμπεριλαμβανομένων και των ελεύθερων επαγγελματιών-επιτηδευματιών) που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές υποχρεώσεις τους. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επιδότηση μηνιαίας δόσης (κεφαλαίου και τόκων) επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες,  επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης  που φτάνουν μέχρι και το 90% της μηνιαίας δόσης και  επιδότηση δόσης μέχρι και 80% για επιχειρήσεις που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προκειμένου να τα ρυθμίσουν και να αποφύγουν κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.

Δικαιούχοι του Προγράμματος «ΓΕΦΥΡΑ 2» είναι  οι επιχειρήσεις, τα έσοδα των οποίων το έτος 2020 ήταν μειωμένα κατά τουλάχιστον 20%, συγκριτικά με το έτος 2019 και μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr) έως τις 9 Μαΐου 2021, μέσω μιας απλής διαδικασίας, δίχως να απαιτείται η συνυποβολή δικαιολογητικών για δεδομένα και πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες στις βάσεις δεδομένων Δημοσίου, τραπεζών και διαχειριστών δανείων. Η συνεισφορά του Δημοσίου για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ανέρχεται για τα εξυπηρετούμενα δάνεια σε ποσοστό 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες, ενώ  για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται σε ποσοστό 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Επιπλέον, όπως προαναγγέλθηκε από τον Υπουργό Επικρατείας κ.Γεώργιο Γεραπετρίτη, πρόκειται να υπάρξουν οριζόντιες παρεμβάσεις εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα εξορθολογήσουν τους δασικούς χάρτες και θα να αποκαταστήσουν τις μεμονωμένες αστοχίες. Τις διορθώσεις, θα αναλάβουν οι αρμόδιες υπηρεσίες το επόμενο χρονικό διάστημα, μέσω εσωτερικών διαδικασιών, δίχως να χρειάζεται να προηγηθεί υποβολή αντίρρησης και χωρίς κόστος για τους πολίτες.

Να σημειωθεί, άλλωστε, ότι έχει ήδη προηγηθεί και μείωση του τέλους υποβολής αντιρρήσεων κατά 50%.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει για μία ακόμη φορά εμπράκτως ότι στέκεται αρωγός της ελληνικής επιχειρηματικότητας, παρέχοντάς της ουσιαστική στήριξη, ώστε να ξεπεράσει τον οικονομικό αντίκτυπο της υγειονομικής κρίσης, προβαίνοντας παραλλήλως σε ενέργειες για την προστασία, αλλά και τη διαχείριση των δασών και του περιβάλλοντος εν γένει, μέσω της δημιουργίας μίας σημαντικής βάσης δεδομένων καταγραφής των εκτάσεων που διέπονται από την δασική νομοθεσία.